Souvenirmappe 93 - Vintereventyr - AFA nr. ? - AFA pris? - Pålydende kr. 66,00

93