Souvenirmappe 90 - Den danske Flåde 500 år - AFA nr. ? - AFA pris? - Pålydende kr. 46,00

SM 90
mini