Souvenirmappe 68 - Danske veteranfly - AFA nr. ? - AFA pris ? - Pålydende kr. 27,75