Souvenirmappe 64 - Rosenborg slot 400 år - AFA nr. 1460-62 - AFA pris 50,- Pålydende kr. 23,25