Souvenirmappe 29 - Storebæltsforbindelsen - AFA nr. 1144-45 & 1174-75 - AFA pris 100,- Pålydende kr. 18,50