Souvenirmappe 11 - Danske sejlskibe - AFA nr.1045-48 - AFA pris 150,- Pålydende kr. 23,00