Souvenirmappe 9 - Danske tegneserier - AFA nr.1028-31 - AFA pris 110,- Pålydende kr. 17,00