Souvenirmappe 8 - Natur, miljø og udvikling - AFA nr.1020-22 - AFA pris 110,- Pålydende kr. 17,50